เลือกใช้บริการเครื่องพ่นฆ่าเชื้อจากอะไรดี ?

เครื่องพ่นฆ่าเชื้อ
เครื่องพ่นฆ่าเชื้อ

ในช่วงโควิด 19 บริการเครื่องพ่นฆ่าเชื้อนั้นกลายเป็นบริการที่คนเรียกใช้กันมากที่สุด ดังนั้น บทความนี้เราจึงได้รวบรวมข้อควรคิดก่อนการเลือกใช้บริการเครื่องพ่นฆ่าเชื้อมาฝาก แต่ข้อควรคิดก่อนการเลือกใช้บริการเครื่องพ่นฆ่าเชื้อที่เรานำมาฝากจะมีอะไรบ้างนั้น ต้องตามมาดูกันเลย

เราจะเลือกใช้บริการเครื่องพ่นฆ่าเชื้อจากอะไรดี ?

  เลือกใช้บริการเครื่องพ่นฆ่าเชื้อจากราคา การคิดราคาของบริการฉีดพ่นฆ่าเชื้อส่วนใหญ่จะคิดตามพื้นที่ของสถานที่เราจะฉีดพ่น (ไม่รวมพื้นที่ภายนอกบ้าน) โดยถ้าพื้นที่ไม่เยอะมากอย่างเช่น คอนโด ทาวน์โฮม บ้าน เจ้าหน้าที่จะสอบถามก่อนว่าที่ๆจะให้ฉีดเป็นอาคารประเภทไหนและมีพื้นที่เท่าไร โดยราคาส่วนใหญ่จะคิดได้ 2 แบบคือคิดราคาเหมาจ่ายตามพื้นที่ แบบขั้นบันได ยกตัวอย่างเช่น พื้นที่ไม่เกิน 80 ตร.ม. คิดเหมาเป็นราคา 2,500 บาท พื้นที่ 80 – 200 ตร.ม. คิดเหมาเป็นราคา 3,500 บาทเป็นต้น หรืออีกแบบคือคิดเป็นราคาต่อราคาเมตร ซึ่งจะคิดแบบขั้นบันไดเช่นเดียวกัน เช่น พื้นที่ 150 – 200 ตร.ม. คิดราคา 35 บาท/ตร.ม. พื้นที่ 201 – 1000 ตร.ม. คิดราคา 30 บาท/ตร.ม.เป็นต้น

  เลือกใช้บริการเครื่องพ่นฆ่าเชื้อจากระยะเวลาการฉีดพ่น อยู่ที่ประมาณ 30 นาทีถึง 2 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับขนาดพื้นที่และขั้นตอนของแต่ละบริษัท ถ้าเป็นคอนโดหรือทาวน์โฮมพื้นที่ไม่เยอะจะใช้เวลาในการฉีดพ่นไม่ถึง 30 นาทีก็เสร็จแล้ว บางเจ้านอกจากฉีดพ่นจะมีการอบรังสี UV ให้ด้วยซึ่งจะกินเวลาเพิ่มขึ้นอีกหน่อย

  เลือกใช้บริการเครื่องพ่นฆ่าเชื้อจากประเภทของน้ำยา จากการสอบถามทุกบริษัทจะใช้น้ำยาที่แตกต่างกัน แต่ที่เหมือนๆ กันคือตัวน้ำยาจะไม่มีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อผู้อยู่อาศัย ปลอดสารพิษและไม่มีสารตกค้าง

  เลือกใช้บริการเครื่องพ่นฆ่าเชื้อจากการฆ่าเชื้อและการป้องกัน หลังจากฉีดยาฆ่าเชื้อแล้วเชื้อโรคจะถูกกำจัดในทันที เราสามารถอยู่ในบ้านได้อย่างสบายใจหายห่วง ถ้าไม่มีใครนำเอาเชื้อโรคเข้ามาใหม่

และข้อสุดท้าย สำหรับการเลือกใช้บริการเครื่องพ่นฆ่าเชื้อ เราควรจะเลือกจากอุปกรณ์ที่ใช้ อุปกรณ์ที่ใช้ส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องพ่นละอองฝอยละเอียด อย่างที่เรามักเห็นกันในข่าว แต่จะมีบางเจ้าใช้การพ่นควันเนื่องจากตัวน้ำยามีส่วนประกอบของน้ำมันค่ะ สำหรับการฉีดพ่นเราไม่ต้องเอาผ้ามาคลุมเฟอร์นิเจอร์นะคะ เพราะตัวน้ำยาไม่ส่งผลต่อเฟอร์นิเจอร์ และวัสดุภายในบ้าน สามารถฉีดได้เลย สบายหายห่วง

Sean Williamson